Cheerleading

Mitä on cheerleading?

Cheerleading on itsenäinen esteettinen urheilulaji, jossa vaaditaan mm. voimaa, rytmitajua, notkeutta ja
muita liikunnan perustaitoja. Cheerleadingissä on viisi keskeistä osa-aluetta, joita pyritään kehittämään
tasapuolisesti kaikissa ikäryhmissä ja jokaisissa treeneissä.

Cheerleadingin lajitaitojen osa-alueet:

Kannustushuudot
Tarkoituksena kannustushuudoissa on saada yleisö huutamaan joukkueen mukana. Huudot koostuvat
useimmiten kahdesta osiosta; pidemmästä cheer-osuudesta, jossa joukkue kertoo itsestään ja lyhyemmästä, usein toistettavasta chant-huudosta, jolla pyritään saamaan yleisön mukaan.

Stuntit ja pyramidit
Stuntit ovat 2-5 ihmisen tekemiä nostoja, joissa yksi tai useampi ihminen nostetaan tai heitetään ilmaan. Kun eri ryhmien stuntteja yhdistetään, puhutaan pyramideista. Stunttien vaikeustaso vaihtelee joukkuueen
kokemuksen, iän ja vaatimustason mukaan. Nostoissa kehittyvät niin ryhmätaidot kuin tasapaino ja
ennakointikykykin.

Hypyt
Hypyissä käytetään cheerleadingille ominaista hyppyponnistusta, jonka avulla hypätään ilmaan
mahdollisimman korkealle, suoritetaan hyppy ja laskeudutaan alas kahdelle jalalle. Hypyissä vaaditaan
erityisesti räjähtävää voimaa ja liikkuvuutta.

Akrobatia
Yksin suoritettua akrobaattinen liike tai liikesarja, joita nähdään esimerkiksi permantoivoimistelussa.
Harjoittelu aloitetaan aluksi kuperkeikoista, jonka jälkeen edetään kärrynpyörien ja käsilläseisontojen kautta
haastavampiin liikkeisiin kuten voltteihin ja juokseviin akrobatiasarjoihin.

Tanssi
Cheer-tanssi on hieman erilaista kuin se usein kuvitellaan. Tanssin on tarkoitus olla täsmällistä, iskevää,
tiukkaa ja ennen kaikkea yhdenaikaista. Cheerleadingissa on omia nimityksiä erilaisille käsiliikkeille, ja
tanssissa koko joukkue suorittaa niitä yhdenaikaisesti ja kaanoneissa.

Lisätietoa lajista sekä seuroista löytyy Suomen Cheereladingliiton nettisivuilta (www.scl.fI).
Cheerleadingin aloittamiseen ei vaadita aiempaa kokemusta tai taitoa, vaan pelkkä innostus lajia
kohtaan riittää!